Akvaristické potřeby - akvarko.eu


Reklamační podmínky

Reklamační podmínky našeho internetového obchodu.

Reklamační řád

  1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.

  2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího. Pokud kupující zjistí během záručního období závadu na zboží, uvede zboží mimo provoz, aby zábranil případným škodám a zašle zboží k reklamaci.

  3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

  4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace. Pokud zákazník neuvede, že závada se projeví po delším časovém období.

 

  1. Reklamace v průběhu záruční doby, zasílejte na adresu sídla firmy, adresa je uvedena na každém námi vystaveném dokladu, nebo v kontaktech na tomto e-shopu. Po odesláni zásilky nám zašlete e-mail s číslem této zásilky a popisem závady.

 

Dopravu k reklamaci hradí a zajišťuje kupující.

.............................................................................................................................

 

Reklamační formulář zde  http://www.akvarko.eu/upload/reklamacni_list.pdf

Formulář odstoupení od smlouvy

http://www.akvarko.eu/upload/odstoupeni.docx


Kategorie | Výrobce

Možnosti plateb

Dobírkou

Reklama
Provizní systém